ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብርክት
ቤላ እዋ። ዝብል ጊዜ እያ።
o suficiente
Ela quer dormir e já teve o suficiente do barulho.
በኽላይ
ጸሓፊቱ በኽላይ ዓቢ ገንዘብ ኣይሃበን!
pelo menos
Pelo menos o cabeleireiro não custou muito.
ማይ ብብዝሒ
ዚ ቤት ማይ ብብዝሒ ክግዝኦም እዩ!
quase de graça
Esta casa pode ser comprada quase de graça!