ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
pucker up
ምስ ምቁር ለሚን ክገጥም ከለኹ፡ ኩሉ ግዜ እየ ዝሕንክስ።
franzir
Quando enfrento limões azedos, sempre franzo a boca.
fit
ክብደት ክቕንስ ኣለኒ፤ ክዳውንተይ ድሕሪ ሕጂ ኣይሰማማዕን’ዩ።
caber
Preciso perder peso; minhas roupas não cabem mais.
ስዊች
ካብ ባቡር ናብ ብሽክለታ ቀየረት።
trocar
Ela trocou do trem para a bicicleta.