ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:


Mon May 29, 2023

ፈተና 1

መሰረታዊን ምዕቡልን ምሕዋስ

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
और तुम   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
, दो, तीन   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
शिशु को कोको और सेब का अच्छा लगता है   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
बर्तन हैं   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
मैं अड्डे जाना चाहता / चाहती हूँ   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
आपको सुअर का मांस अच्छा लगता है?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
बस कहाँ रुकती ,   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
महल कहाँ ,   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
सन-स्क्रीन मरहम ले जाओ   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
मुझे ड्रिल और पेंचकस चाहिए   See hint