ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Sat Apr 13, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
I you   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
one, , three   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
The child cocoa and apple juice.   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
The dishes dirty.   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
would like to go to the airport.   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
Do you pork?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
is the bus stop?   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
Where the castle?   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
Take some lotion with you.   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
need a drill and a screwdriver.   See hint