ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ኣውጽእዎ
ነቲ ሕሳብ ካብ ቦርሳይ የውጽኦ።
निकालना
मैं अपने पर्स से बिल्स निकालता हूँ।
ምኽሓስ
መነጽር ንጸገማት ንባብ ክኽሕስ ይኽእል።
मुआवजा करना
चश्मे पढ़ाई की समस्याओं का मुआवजा कर सकते हैं।
ምቕላል
ንህጻናት ዝተሓላለኹ ነገራት ከተቃልሎም ኣለካ።
सरल करना
आपको बच्चों के लिए जटिल चीज़ें सरल करनी चाहिए।