ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Sat Feb 24, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
io te   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
uno, , tre   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
Al bambino la cioccolata e il succo di mela.   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
Le sono sporche.   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
Vorrei all’aeroporto.   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
Ti piace carne di maiale?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
la fermata dell’autobus?   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
Dov’è castello?   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
Portati la solare.   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
bisogno di un trapano e di un cacciavite.   See hint