ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Sat May 18, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
eg du   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
ein, , tre   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
likar kakao og eplejus.   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
Opvasken skiten.   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
Eg til flyplassen.   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
Likar svin?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
Kvar busshaldeplassen?   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
Kvar slottet?   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
Ta med solkrem.   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
treng ein bor og ein skrutrekkar.   See hint