ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Tue May 21, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
私と   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
に さん   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
汚れて います   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
行きたいの です が   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
好き です か   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
どこ です か   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
どこ です か   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
持って いきなさい   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
ねじ回しが 要ります   See hint