ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Sat May 18, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
es tu   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
viens, divi,   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
Bērnam garšo un ābolu sula.   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
Trauki netīri.   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
vēlos uz lidostu.   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
Vai tev cūkgaļa?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
Kur ir pietura?   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
Kur pils?   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
Paņem līdzi krēmu   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
Man vajag un skrūvgriezi.   See hint