ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ንፋስ ዝነቅጽ
ጸጉራ ብነፋሒት ትነቅጾ።
asciugare
Lei asciuga i suoi capelli.
ፋር-ዶጅ
ካብ ክፍሊት ምህዳም ትኬት ምግዛእ ይሓይሽ።
viaggiare senza biglietto
È meglio comprare un biglietto che viaggiare senza biglietto.
ምኽኑይ ምግባር
ንሳ ድማ ንጽሑፋታ ከተመኽንየላ ክኢላ።
giustificare
È riuscita a giustificare la sua tesi.