ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ሰኺርካ ምኻድ
ሰኺሩ።
酔う
彼は酔った。
ምጥቕላል
ነቲ ህያብ ጽቡቕ ጌራ ክትጠቕልሎ ትደሊ።
包む
彼女はギフトをきれいに包みたいです。
ምጽራር
ክልቲኦም ኣብ ኣረኣእያኦም ኣጽኒዖም ተዛረቡ።
主張する
両方とも自分の視点を主張しました。