ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
try on
ክዳን መርዓኣ ክትለብስ ትፍትን።
piemērīt
Viņa piemēro savu kāzu kleitu.
ሓላዊ
ገዛና ይሕሎ ኣለና።
sargāt
Mēs esam savu māju sargājuši.
ነብስኻ ነጻ ምግባር
ካብ ሰንሰለታ ሓራ ክትገብር ትኽእል እያ።
atbrīvoties
Viņa var atbrīvoties no saviem važiem.