ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ርክብ
እቶም ኣዕሩኽ ንሓባራዊ ድራር ተራኺቦም።
møte
Vennene møttest til ein felles middag.
flambe
እቲ ሼፍ ነቲ ምቁር መግቢ ፍላምብ ይገብሮ።
flambe
Kokken flamberer desserten.
ምፍላጥ
ጓኖት ኣኽላባት ንሓድሕዶም ክፋለጡ ይደልዩ።
bli kjent med
Framande hundar vil bli kjente med kvarandre.