Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
sonunda
Sonunda birbirimizi tekrar görüyoruz.
наконец
Мы наконец встретимся снова.
daha önce
Fotoğrafı daha önce gün batımında çektim.
раньше
Я сделал фотографию раньше на закате.
hiç
Ayakkabılarınla asla yatağa gitme!
никогда
Никогда не ложитесь спать в обуви!