Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
orada
Hedef orada.
वहाँ
लक्ष्य वहाँ है।
yukarıya
Sarp bir şekilde yukarıya gidiyor.
ऊपर की ओर
यह तीव्रता से ऊपर की ओर जा रहा है।
ne zaman
O ne zaman arayacak?
कब
वह कब कॉल कर रही है?