Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
şimdi
Onu şimdi aramalı mıyım?
сейчас
Мне звонить ему сейчас?
etrafında
Bir problem etrafında konuşmamalısınız.
вокруг
Не стоит говорить вокруг проблемы.
sürekli
O, sürekli telefonunda okuyor.
постоянно
Он постоянно читает на своем телефоне.