Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
hiçbir yer
Onun evi diye bir yeri yok.
nekur
Viņam nav kur saukt par mājām.
buraya
Atlar bize doğru yüzüyor.
šurp
Zirgi peld pie mums šurp.
orada
Hedef orada.
tur
Mērķis ir tur.