Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
çok fazla
O her zaman çok fazla çalıştı.
너무 많이
그는 항상 너무 많이 일했습니다.
yarın
Kimse yarının ne olacağını bilmez.
내일
내일 무슨 일이 일어날지 아무도 모릅니다.
öğleden sonra
Öğleden sonra çay için buluşuyoruz.
오후에
우리는 오후에 차를 마시러 만난다.