Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[зы]

[zy]
[jedan]
+number container
2
[тIу]

[tIu]
[dva]
+number container
3
[щы]

[shhy]
[tri]
+number container
4
[плIы]

[plIy]
[četiri]
+number container
5
[тфы]

[tfy]
[pet]
+number container
6
[хы]

[hy]
[šest]
+number container
7
[блы]

[bly]
[sedam]
+number container
8
[и]

[i]
[osam]
+number container
9
[бгъу]

[bgu]
[devet]
+number container
10
[пшIы]

[pshIy]
[deset]
+