Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[ሓደ]

[ḥade]
[jedan]
+number container
2
[ክልተ]

[kilite]
[dva]
+number container
3
[ሰለስተ]

[selesite]
[tri]
+number container
4
[ኣርባዕተ]

[ariba‘ite]
[četiri]
+number container
5
[ሓሙሽተ]

[ḥamushite]
[pet]
+number container
6
[ሽዱሽተ]

[shidushite]
[šest]
+number container
7
[ሸውዓተ]

[shewi‘ate]
[sedam]
+number container
8
[ሸሞንተ]

[shemonite]
[osam]
+number container
9
[ትሽዓተ]

[tishi‘ate]
[devet]
+number container
10
[ዓሰርተ]

[‘aserite]
[deset]
+