Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[un]

[jedan]
+number container
2
[deux]

[dva]
+number container
3
[trois]

[tri]
+number container
4
[quatre]

[četiri]
+number container
5
[cinq]

[pet]
+number container
6
[six]

[šest]
+number container
7
[sept]

[sedam]
+number container
8
[huit]

[osam]
+number container
9
[neuf]

[devet]
+number container
10
[dix]

[deset]
+