© daskleineatelier - Fotolia | Berlin - city view panorama

Naučite brojeveMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[eins]

[jedan]number container
2
[zwei]

[dva]number container
3
[drei]

[tri]number container
4
[vier]

[četiri]number container
5
[fünf]

[pet]number container
6
[sechs]

[šest]number container
7
[sieben]

[sedam]number container
8
[acht]

[osam]number container
9
[neun]

[devet]number container
10
[zehn]

[deset]