Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[uno]

[jedan]
+number container
2
[dos]

[dva]
+number container
3
[tres]

[tri]
+number container
4
[cuatro]

[četiri]
+number container
5
[cinco]

[pet]
+number container
6
[seis]

[šest]
+number container
7
[siete]

[sedam]
+number container
8
[ocho]

[osam]
+number container
9
[nueve]

[devet]
+number container
10
[diez]

[deset]
+