Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[jedan]
+number container
2
[สอง]

sǎwng
[dva]
+number container
3
[สาม]

sǎm
[tri]
+number container
4
[สี่]

sèe
[četiri]
+number container
5
[ห้า]

hâ
[pet]
+number container
6
[หก]

hòk
[šest]
+number container
7
[เจ็ด]

jèt
[sedam]
+number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[osam]
+number container
9
[เก้า]

gâo
[devet]
+number container
10
[สิบ]

sìp
[deset]
+