© Rostislav Glinsky - Fotolia | City square. Riga, Latvia.

Naučite brojeveMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[viens]

[jedan]



number container
2
[divi]

[dva]



number container
3
[trīs]

[tri]



number container
4
[četri]

[četiri]



number container
5
[pieci]

[pet]



number container
6
[seši]

[šest]



number container
7
[septiņi]

[sedam]



number container
8
[astoņi]

[osam]



number container
9
[deviņi]

[devet]



number container
10
[desmit]

[deset]