Naučite brojeve

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[ett]

[jedan]
+number container
2
[två]

[dva]
+number container
3
[tre]

[tri]
+number container
4
[fyra]

[četiri]
+number container
5
[fem]

[pet]
+number container
6
[sex]

[šest]
+number container
7
[sju]

[sedam]
+number container
8
[åtta]

[osam]
+number container
9
[nio]

[devet]
+number container
10
[tio]

[deset]
+