© Aberration | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
а /a/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
бэ /bɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
вэ /vɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
дэ /dɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
е /je/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ё /jo/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
зэ /zɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
і /i/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ка /ka/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
эл /ɛl/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
эм /ɛm/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
эн /ɛn/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
о /o/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
пэ /pɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
эр /ɛr/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
эс /ɛs/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
тэ /tɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
у /u/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
эф /ɛf/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ха /xa/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ша /ʂa/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ы /ɨ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
э /ɛ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ю /ju/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
я /ja/