© Vicspacewalker | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
a, [ɑ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
be, [b]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ce, [dʒ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
çe, [ʧ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
de, [d]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
e, [ɛ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
fe, [f]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ge, [g]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
he, [h]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ı, [ɨ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
i, [i]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
je, [ʒ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ke, [k]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
le, [l]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
me, [m]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ne, [n]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
o, [ɔ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ö, [œ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
pe, [p]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
re, [r]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
se, [s]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
şe, [ʃ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
te, [t]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
u, [u]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ü, [y]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ve, [v]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ye, [j]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ze, [z]