© Kasto80 | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
a - [a]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
be - [be]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
che - [tʃ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
de - [d̪e]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
e - [e]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
efe - ['efe]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
i o i latina - [i]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ka - [ka]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ele - ['ele]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
eme - ['eme]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ene - ['ene]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
o - [o]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
pe - [pe]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
cu - [ku]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
erre - ['ere]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ese - ['ese]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
te - [t̪e]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
u - [u]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
equis - ['ekis]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]