© Bdspn | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
AW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
A
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
I, Hrashho E
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
EE, Deergho E
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
U, Hrashho O
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
OO, Deergho O
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
REE
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
E
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
OY
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
O
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
OU
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
KAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
KHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
GAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
GHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
O[nasal]AW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
CHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
CHCHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Borgio JAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
JHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
E[nasal]AW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
TAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
THAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
DAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
DHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Mordhonno NAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Danto NAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
PAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
PHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
BAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
BHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
MAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Antostho JAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
RAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
LAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Talobbo SHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Donto SHAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
HAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Antostho AW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Khando TAW
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Onooshshawr
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Bishargo
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
Chandro Bindoo