Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
disminuir
Sento que la meva força està disminuint a poc a poc.
умяншвацца
Я адчуваю, што мая сіла павольна умяншваецца.
deixar estacionat
Avui molts han de deixar els seus cotxes estacionats.
пакідаць
Сёння многім трэба пакідаць сваі машыны на месцы.
aconseguir
Han aconseguit el seu objectiu.
дасягнуць
Яны дасяглі сваёй мэты.