© Toshket | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
' - Aleph
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
b/v - Beth
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
g - Gimel
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
d - Daleth
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
h - He
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
v - Waw
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
z - Zajin
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ẖ - Chet
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
t - Tet
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
y - Jod
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
k/kh - Kaph
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
l - Lamed
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
m - Mem
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
n - Nun
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
s - Samech
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
' - Ajin
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
p/f - Pe
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ts - Tzade
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
k - Qoph
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
r - Resch
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
t - Taw