© Antonella865 | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
be - b - [b]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
pe - p - [p]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
te - t - [t]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
khe - x - [x]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dāl - d - [d]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ze - z - [z]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
sin - s - [s]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
fe - f - [f]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
kāf - k - [k]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
lām - l - [l]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
mim - m - [m]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
nun - n - [n]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)