© Michaeljung | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
a - /eɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
bee - /biː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
cee - /siː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dee - /diː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
e - /iː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
i - /aɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
kay - /keɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
em - /ɛm/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
en - /ɛn/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
o - /oʊ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
pee - /piː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
cue - /kjuː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ar - /ɑr/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
tee - /tiː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
u - /juː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
vee - /viː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ex - /ɛks/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/