© Kirkkoja | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
aa - /ɑː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
bee - /beː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
see - /seː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dee - /deː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ee - /eː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
hoo - /hoː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ii - /iː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
jii - /jiː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
koo - /koː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
oo - /oː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
pee - /peː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
kuu - /kuː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
tee - /teː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
uu - /uː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
yy - /yː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ää - /æː/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
öö - /øː/