Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
gronxar
A ella li agrada gronxar-se.
تاب زدن
او دوست دارد تاب بزند.
enfosquir
El cel es va enfosquir abans de la tempesta.
تیره شدن
آسمان پیش از طوفان تیره شد.
comprar
Ells volen comprar una casa.
خریدن
آنها می‌خواهند یک خانه بخرند.