Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
insatisfet
el superior insatisfet
hoşnutsuz
hoşnutsuz amir
servicial
una senyora servicial
yardımsever
yardımsever hanım
influent
un dau influent
etkili
etkili bir zar