Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
sem nahoru
Přijď sem ke mně nahoru!
այստեղ վերև
Գա այստեղ վերև իմ մոտ։
méně
Na konci měsíce mám méně peněz.
պակաս
Ամսվա վերջում դեռ պակաս դրամակալում ունեմ։
přesně
Smlouvu je třeba číst přesně.
ճշգրիտ
Անհրաժեշտ է պայմանագիրը ճշգրիտ կարդալ։