Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
ven
Nemocné dítě nesmí jít ven.
ut
Det sjuke barnet får ikkje gå ut.
ze všech lidí
Má ráda právě mého přítele.
av alle menneske
Ho elskar vennen min av alle menneske.
dolů
Letí dolů do údolí.
ned
Han flyg ned i dalen.