Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
téměř
Je téměř půlnoc.
nästan
Det är nästan midnatt.
ráno
Ráno mám v práci hodně stresu.
på morgonen
Jag har mycket stress på jobbet på morgonen.
výjimečně
Výjimečně spí u prarodičů.
exceptionellt
De sover exceptionellt hos morföräldrarna.