Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
daleko
Shora můžete daleko vidět přes moře.
de longe
De cima, pode-se olhar de longe sobre o mar.
tam
Jdi tam a pak se znovu zeptej.

Vá lá, depois pergunte novamente.
dolů
Leží dole na podlaze.
abaixo
Ele está deitado no chão.