Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
nikdy
Člověk by nikdy neměl vzdát.
aldrig
Man skal aldrig give op.
v minulosti
V minulosti neexistovaly mobilní telefony.
i fortiden
I fortiden var der ingen mobiltelefoner.
poté
Klima se mění. Co přijde poté?
bagefter
Klimaet ændrer sig. Hvad kommer bagefter?