Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
ještě
Tohle nemůžeš jíst, že?
еще
Вы не можете это съесть, не так ли!
zítra
Nikdo neví, co bude zítra.
завтра
Никто не знает, что будет завтра.
večer
Večer sledují televizi.
вечером
Они смотрят телевизор вечером.