© Peterzijlstra | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[aː] - Anton
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[deː] - Dirk
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[eː] - Eduard
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[i] - Izaak
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[kaː] - Karel
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[oː] - Otto
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[peː] - Pieter
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[y] - Utrecht
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[veː] - Victor
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias