Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
siç pritej
Avioni është vonuar siç pritej për një orë.
како је очекивано
Авион је како је очекивано кашнио један сат.
përpara
Lideri shkon gjithmonë përpara.
напред
Лидер увек иде напред.
kaluar
Ajo kalon shpejt.
поред
Она брзо прође поред.