© Dias | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
A a - /a/ or /ɐ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
B b - /b/ or /p/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
V v - /v/ or /f/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
G g - /ɡ/ or /k/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
D d - /d/ or /t/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
E e - /ɛ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Zh zh - /ʒ/ or /ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Z z - /z/ or /s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
I i - /i/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Y y - /j/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
K k - /k/ or /ɡ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
L l - /l/ or /ɫ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
M m - /m/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
N n - /n/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
O o - /ɔ/ or /o/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
P p - /p/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
R r - /r/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
S s - /s/ or /z/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
T t - /t/ or /d/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
U u - /u/ or /o/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
F f - /f/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
H h - /x/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Ts ts - /t͡s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Ch ch - /t͡ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Sh sh - /ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Sht sht - /ʃt/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
A a - /ɤ/ or /ɐ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Y y - /j/ or not pronounced
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Yu yu - /ju/, /jo/, /u/ or /o/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Ya ya - /ja/, /jɐ/, /a/ or /ɐ/