© Lunamarina | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/f/ - efa
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
∅ - hac
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/k/ - ke
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/l/ - ela
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/m/ - ema
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/n/ - ena
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/p/ - pe
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/k/ - cu
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/t/ - te
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/w/ - ve doble
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
∅ - i grega
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
/z/ - zeta