© axentevlad - Fotolia | Young beautiful singer posing in traditional costume, romanian f

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
a - Ana
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ă
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
î / î din a
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
be / bî - Barbu
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
e - Elena
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
i - Ion
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
î / î din i
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
je / jî - Jiu
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
o - Olga
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
pe / pî - Petre
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
kü / chiu
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
șe / șî
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
te / tî - Tudor
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
țe / țî
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
u - Udrea
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ics - Xenia
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
igrec / i grec
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr