© Naiyyer | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
bey b /b/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
pey p /p/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
tey t /t̪/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
sey s /s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
khey kh /x/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
daal d /d̪/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zaal z /z/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
rey r /r/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zey z /z/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
seen s /s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
suaad s /s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zuaad z /d/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
toye t /t/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zoye z /z/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
fey f /f/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
qaaf q /q/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
kaaf k /k/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
laam l /l/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
meem m /m/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
wao w /u/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
choti hey h /hː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/