© Goory | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
á - /a/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
bé - /b/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
cé - /ts/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
čé - /tʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dé - /d/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
é - /ɛ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ef - /f/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
gé - /ɡ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
há - /ɦ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
chá - /x/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
jé - /j/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ká - /k/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
el - /l/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
em - /m/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
en - /n/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
eň - /ɲ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ó - /o/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
pé - /p/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
kvé - /kv/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
er - /r/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
es - /s/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
eš - /ʃ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
té - /t/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ťé - /c/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ú - /u/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
vé - /v/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
iks - /ks/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
zet - /z/
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
žet - /ʒ/