© Huertas19 | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
AW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
A
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
I, Hrashho E
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
EE, Deergho E
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
U, Hrashho O
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
OO, Deergho O
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
REE
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
E
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
OY
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
O
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
OU
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
KAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
KHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
GAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
GHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
O[nasal]AW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
CHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
CHCHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Borgio JAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
JHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
E[nasal]AW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
TAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
THAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
DAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
DHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Mordhonno NAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Danto NAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
PAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
PHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
BAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
BHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
MAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Antostho JAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
RAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
LAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Talobbo SHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Donto SHAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
HAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Antostho AW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Khando TAW
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Onooshshawr
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Bishargo
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
Chandro Bindoo